با سلام

دوره هاي 741 و 742 خيلي به هم وابسته هستن و به هم ربط دارن ؟موضوعات مشابه: