شکلک ها

Explanation

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از ایمیل و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیر فعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن به صورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Persian Networks
 • :)
  Smilingsmiley
  Smilingsmiley
 • :rolleyes:
  Rolleyessmileyanim
  Rolleyessmileyanim
 • :D
  Biggrinsmiley
  Biggrinsmiley
 • :blush:
  Blushsmiley
  Blushsmiley
 • :happy:
  Happysmiley
  Happysmiley
 • :cool:
  Coolsmiley02
  Coolsmiley02
 • :eek:
  Mellowsmiley
  Mellowsmiley
 • :hmm:
  Hmmsmiley02
  Hmmsmiley02
 • :(
  Sadsmiley
  Sadsmiley
 • :blink:
  Blinksmiley
  Blinksmiley
 • :p
  Tonguesmiley
  Tonguesmiley
 • :o
  Ohno Smiley02
  Ohno Smiley02
 • :lol:
  Laughingsmiley
  Laughingsmiley
 • :wacko:
  Wackosmiley
  Wackosmiley
 • ;)
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • :ph34r:
  Ph34r Smiley
  Ph34r Smiley
 • :mad:
  Angrysmiley
  Angrysmiley
 • :wub:
  Wubsmiley
  Wubsmiley
 • :evo:
  Evo
  Evo
 • :devil:
  Devilsmiley
  Devilsmiley
 • :thumbsdow
  Thumbsdownsmileyanim
  Thumbsdownsmileyanim
 • :puke:
  Puke
  Puke
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :crying:
  Cryingsmiley
  Cryingsmiley
 • :stun:
  Stun
  Stun
 • :fez:
  Fez
  Fez
 • :guitar:
  Guitar
  Guitar
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :shades2:
  Shades2
  Shades2
 • :medieval:
  Medieval
  Medieval
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :guilty:
  Guiltysmiley
  Guiltysmiley
 • :worried:
  Worriedsmiley
  Worriedsmiley
 • :rsc:
  Rsc
  Rsc
 • :specool:
  Specool
  Specool
 • :mario:
  Mario
  Mario
 • :questionm
  Questionmark
  Questionmark
 • :grrr:
  Grrr
  Grrr
 • :Snorkle:
  Snorkle
  Snorkle
 • :sleepy:
  Sleepysmiley03
  Sleepysmiley03
 • :graduated
  Graduated
  Graduated
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :king:
  King
  King
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :weird:
  Weirdsmiley
  Weirdsmiley
 • :santa:
  Santa
  Santa
 • :ph34r2:
  Ph34r2
  Ph34r2
 • :shades:
  Shades
  Shades
 • :jealous:
  Jealoussmiley
  Jealoussmiley
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :upsided:
  Upsidedwnsmiley
  Upsidedwnsmiley
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :evil2:
  Evil2
  Evil2
 • :party:
  Party
  Party
 • :baaasmile
  Baaasmiley
  Baaasmiley
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :confused:
  Tiredsmiley
  Tiredsmiley
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :exclamati
  Exclamation
  Exclamation
 • :headphone
  Headphone
  Headphone
 • :eh:
  Eh Smiley
  Eh Smiley
 • :thumbsup:
  Thumbsupsmileyanim
  Thumbsupsmileyanim
 • :camera:
  Camera
  Camera
 • :ohno:
  Ohno Smiley
  Ohno Smiley
 • :cheff:
  Cheff
  Cheff