شکلک ها

Explanation

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از ایمیل و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیر فعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن به صورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Persian Networks
 • :)
  Smilingsmiley
  Smilingsmiley
 • :rolleyes:
  Rolleyessmileyanim
  Rolleyessmileyanim
 • :D
  Biggrinsmiley
  Biggrinsmiley
 • :blush:
  Blushsmiley
  Blushsmiley
 • :happy:
  Happysmiley
  Happysmiley
 • :cool:
  Coolsmiley02
  Coolsmiley02
 • :eek:
  Mellowsmiley
  Mellowsmiley
 • :hmm:
  Hmmsmiley02
  Hmmsmiley02
 • :(
  Sadsmiley
  Sadsmiley
 • :p
  Tonguesmiley
  Tonguesmiley
 • :o
  Ohno Smiley02
  Ohno Smiley02
 • :blink:
  Blinksmiley
  Blinksmiley
 • :lol:
  Laughingsmiley
  Laughingsmiley
 • :wacko:
  Wackosmiley
  Wackosmiley
 • ;)
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • :ph34r:
  Ph34r Smiley
  Ph34r Smiley
 • :mad:
  Angrysmiley
  Angrysmiley
 • :wub:
  Wubsmiley
  Wubsmiley
 • :weird:
  Weirdsmiley
  Weirdsmiley
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :santa:
  Santa
  Santa
 • :ph34r2:
  Ph34r2
  Ph34r2
 • :shades:
  Shades
  Shades
 • :jealous:
  Jealoussmiley
  Jealoussmiley
 • :upsided:
  Upsidedwnsmiley
  Upsidedwnsmiley
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :evil2:
  Evil2
  Evil2
 • :party:
  Party
  Party
 • :baaasmile
  Baaasmiley
  Baaasmiley
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :confused:
  Tiredsmiley
  Tiredsmiley
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :exclamati
  Exclamation
  Exclamation
 • :headphone
  Headphone
  Headphone
 • :thumbsup:
  Thumbsupsmileyanim
  Thumbsupsmileyanim
 • :eh:
  Eh Smiley
  Eh Smiley
 • :camera:
  Camera
  Camera
 • :ohno:
  Ohno Smiley
  Ohno Smiley
 • :evo:
  Evo
  Evo
 • :thumbsdow
  Thumbsdownsmileyanim
  Thumbsdownsmileyanim
 • :devil:
  Devilsmiley
  Devilsmiley
 • :puke:
  Puke
  Puke
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :stun:
  Stun
  Stun
 • :crying:
  Cryingsmiley
  Cryingsmiley
 • :fez:
  Fez
  Fez
 • :guitar:
  Guitar
  Guitar
 • :shades2:
  Shades2
  Shades2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :medieval:
  Medieval
  Medieval
 • :worried:
  Worriedsmiley
  Worriedsmiley
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :guilty:
  Guiltysmiley
  Guiltysmiley
 • :specool:
  Specool
  Specool
 • :rsc:
  Rsc
  Rsc
 • :mario:
  Mario
  Mario
 • :questionm
  Questionmark
  Questionmark
 • :grrr:
  Grrr
  Grrr
 • :Snorkle:
  Snorkle
  Snorkle
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :sleepy:
  Sleepysmiley03
  Sleepysmiley03
 • :graduated
  Graduated
  Graduated
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :king:
  King
  King
 • :cheff:
  Cheff
  Cheff