سلام برای کارکرد کامل packet tracer 7 نیاز به یوزر و پسورد داریم . راهنمایی کنید.موضوعات مشابه: