سلام


میشه به pc های روی packet tracer اینترنت داد ؟موضوعات مشابه: