سلام من داخل gns3 از نسخه 6.0(5)E2


استفاده می کنم می خواهم برای مدیریتش از ime استفاده کنم ime نسخه که الان دارم 7.1.1 است که رور زیر را می ده حالا نسخه ime که با نسخه ips من هماهنگ باشه چه نسخه ای است و اگر دارین لینک دانلود محبت کنید
کد:
    Sensor version 6.0(5)E2 is not supported by the integrated Configuration    feature of this application.
The integrated Configuration feature is    available only from sensors running software version 6.1(1) and later.




موضوعات مشابه: