در آن طرف نميدانم از چه ماژولي استفاده شده ،در سمت ما يك سوييچ 2960 سيسكو داريم ميخواهم بدانم چه ماژولي بايد خريداري كنيم و رنگ بندي ماژولها بر حسب طول موج و تقويت سيگنالهاي نوري و مسافت به چه صورت مي باشد ؟موضوعات مشابه: