متراز رو که به متر میزنه اما زمانی که open باشه گاهی فاصله های این مدلی نشون میده