آیا دستوری برای AS-5300 ( بدون توجه به برنامه اکونتیگ) وجود داره که Caller ID رو Block کنه ؟

مثلا یک شماره تلفن خاص رو بتوان مسدود کرد که نتونه به اکسس سرور ما وصل بشه. چون برنامه
ISPutil این امکان رو نداره گفتم شاید دستوری برای خود روتر وجود داشته باشه که بتونه این کار رو بکنهموضوعات مشابه: