سلام

من ميخواهم از طريق يه سورس Cisco ANA براي Management يه شبكه خريد كنم ولي متاسفانه هيچ Document يي براي Ordering information وجود نداره وبراي اين كار نياز به CCO هست كه من ندارم
كسي مي تونه كمكم كنه؟موضوعات مشابه: