سلام دوستان
مي خوام براي Back up گيري از data هاي شركت از نرم افزار DPM استفاده كنم
اگه دوستان تجربياتي در اين زمينه دارنند خوشحال مي شم بتونم ازش استفاده كنمموضوعات مشابه: