صفحه 2 از 7 اولیناولین 1 2 3 4 5 6 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 16 تا 30 از مجموع 92

موضوع: بانک اسکریپت پرشین نـتـورک

  
 1. #16
  نام حقيقي: amin masoudi fard

  خواننده شناسه تصویری kamelot
  تاریخ عضویت
  Dec 2009
  محل سکونت
  mashad
  نوشته
  103
  سپاسگزاری شده
  96
  سپاسگزاری کرده
  26
  rundll32.exe :
  store user names and passwords(user accounts advance)
  کد:
  rundll32.exe keymgr.dll KRShowKeyMgr  mahyar49 سپاسگزاری کرده است.

 2. #17
  نام حقيقي: amin masoudi fard

  خواننده شناسه تصویری kamelot
  تاریخ عضویت
  Dec 2009
  محل سکونت
  mashad
  نوشته
  103
  سپاسگزاری شده
  96
  سپاسگزاری کرده
  26
  اینم چند موردی از کاربرد fsutil امیدوارم به دردتون بخوره:


  تعیین quota واسه یه کاربر خاص با محدودیت x بایت و هشدار در y :
  کد:
  FSUTIL QUOTA MODIFY C: Y X DOMAIN\USER
  اطلاعات راجع به drive NTFS :
  کد:
  FSUTIL FSINFO NTFSINFO C:
  اطلاعات راجع به فضای volume ها:
  کد:
  FSUTIL VOLUME DISKFREE C:  mahyar49 سپاسگزاری کرده است.

 3. #18
  نام حقيقي: amin masoudi fard

  خواننده شناسه تصویری kamelot
  تاریخ عضویت
  Dec 2009
  محل سکونت
  mashad
  نوشته
  103
  سپاسگزاری شده
  96
  سپاسگزاری کرده
  26

  CACLS

  کد:
  cacls c:\sharedfolder /T /C /G user1:R
  با دستور CACLS میتوانید به user ها permission اعمال کنید
  دستور بالا در پوشه sharedfolder به user1 دسترسی read اعمال میکند با سوییچ D/ میتوانید deny را اعمال کنید
  موفق باشید  mahyar49 سپاسگزاری کرده است.

 4. #19
  نام حقيقي: amin masoudi fard

  خواننده شناسه تصویری kamelot
  تاریخ عضویت
  Dec 2009
  محل سکونت
  mashad
  نوشته
  103
  سپاسگزاری شده
  96
  سپاسگزاری کرده
  26

  remote access on cmd

  کد:
  mstsc.exe /v:192.168.1.1 /f  Jasad، mahyar49 و EVERAL سپاسگزاری کرده‌اند.

 5. #20
  نام حقيقي: amin masoudi fard

  خواننده شناسه تصویری kamelot
  تاریخ عضویت
  Dec 2009
  محل سکونت
  mashad
  نوشته
  103
  سپاسگزاری شده
  96
  سپاسگزاری کرده
  26

  TASKKILL

  کد:
  TASKKILL /PID 1234 /T /F
  با این دستور میتوانید اجرای یه process رو terminate کنید

  PID:Process IDentifier*
  /T:terminates child proccesses too
  /F:forcefully terminate  mahyar49 سپاسگزاری کرده است.

 6. #21
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  این اسکریپت برای ساختن یوزر و دایرکتوری Profile و Home برای آن User ها میباشد.اطلاعات یوزر در فایل user.txt است.
  به طور مثال دومین mafia.org است، نام دومین کنترلر DC1 است. درایو U مپ میشود . قبل از اجرای اسکریپت یک دایرکتوری به نام Data در سرور درست کنید و درون آن ۲ دایرکتوری به نامهای profile و home درست کرده و به everyone اجازیه دسترسی Full بدهید و یک OU به نام Test.
  اول data.cmd را اجرا کنید و سپس CreateUser.vbs .

  فکر کنم به این میگن اسکریپت اگر اشتباه نکنم!!

  user.txt
  کد:
  logonname1,Firstname1,Lastname1,Password1
  logonname2,Firstname2,Lastname2,Password2
  logonname3,Firstname3,Lastname3,Password3
  logonname4,Firstname4,Lastname4,Password4
  logonname5,Firstname5,Lastname5,Password5
  logonname6,Firstname6,Lastname6,Password6
  logonname7,Firstname7,Lastname7,Password7
  logonname8,Firstname8,Lastname8,Password8
  logonname9,Firstname9,Lastname9,Password9

  data.cmd
  کد:
  md \\DC1\data\home\%1
  echo J | cacls \\DC1\data\home\%1 /C /E /G Administrators:F
  echo J | cacls \\DC1\data\home\%1 /C /E /G Mafia.org\%1:F
  echo J | cacls \\DC1\data\home\%1 /C /E /R User
  md \\DC1\data\profile\%1
  echo J | cacls \\DC1\data\profile\%1 /C /E /G Administrators:F
  echo J | cacls \\DC1\data\profile\%1 /C /E /G Mafia.org\%1:F
  echo J | cacls \\DC1\data\profile\%1 /C /E /R User
  CreateUser.vbs
  کد:
  Dim fso, f, Zeile, Feld
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set f = fso.OpenTextFile ("user.txt",1,0)
  
  Do while not f.AtEndOfLine
  Zeile = f.readLine
  Feld = split(Zeile,",")
  User = Feld(0)
  Firstname = Feld(1)
  Lastname = Feld(2)
  Password = Feld(3)
  Call CreateUser(User,Firstname,Lastname,Password)
  Loop
  f.Close
  Wscript.Quit(0)
  
  Sub CreateUser(User,Firstname,Lastname,Password)
  Dim ouo, b
  Set ouo = GetObject("LDAP://OU=Test,DC=mafia,DC=org")
  Set b = ouo.Create("user", "CN=" & Firstname & " " & Lastname)
  Dim WshShell, ret
  Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
  b.Put "sAMAccountName", User
  b.Put "displayName", Firstname & " " & Lastname
  b.Put "givenName", Firstname
  b.Put "sn", Lastname
  b.Put "userAccountControl", 66082
  b.Put "pwdLastSet", 0
  b.Put "userPrincipalName", User & "@mafia.org"
  b.Put "profilePath", "\\DC1\data$\profile\" & User
  b.Put "scriptPath", "login.bat"
  b.Put "homeDirectory", "\\DC1\data$\home\" & User
  b.Put "homeDrive", "U:"
  b.SetInfo
  b.SetPassword Password
  b.AccountDisabled = False
  b.SetInfo
  WScript.Sleep(1000)
  ret = WshShell.Run ("verz.cmd " & User,0,1)
  End Sub  SADEGH65، saman_nn2000، ARM و 4 نفر دیگر سپاسگزاری کرده‌اند.

 7. #22
  نام حقيقي: amin masoudi fard

  خواننده شناسه تصویری kamelot
  تاریخ عضویت
  Dec 2009
  محل سکونت
  mashad
  نوشته
  103
  سپاسگزاری شده
  96
  سپاسگزاری کرده
  26

  information about your logical disks

  کد:
  Option Explicit
  Dim objWMIService, objItem, colItems, strComputer
  
  strComputer = "."
  
  Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" _
  & strComputer & "\root\cimv2")
  Set colItems = objWMIService.ExecQuery _
  ("Select * from Win32_LogicalDisk")
  
  For Each objItem in colItems
  Wscript.Echo _
  "SystemName: " & objItem.SystemName & vbCr & _
  "===============================" & vbCr & _
  "Drive: " & vbTab & objItem.Name & vbCr & _
  "DeviceID: " & objItem.DeviceID & vbCr & _
  "VolumeName: " & objItem.VolumeName & vbCr & _
  "DriveType: " & objItem.DriveType & vbCr & _
  "Description: " & objItem.Description & vbCr & _
  "FileSystem: " & objItem.FileSystem & vbCr & _
  "FreeSpace: "& vbTab & objItem.FreeSpace & vbCr & _
  "Size: " & vbTab & vbTab & objItem.Size & vbCr & _
  ""
  Next
  WScript.Quit
  آره پاتریس جان به همون میگن..اگه جسارتی شده عذر میخوام


  ویرایش توسط kamelot : 2010-01-30 در ساعت 12:53 AM
  SADEGH65 و patris1 سپاسگزاری کرده‌اند.

 8. #23
  نام حقيقي: محمد حکیمی

  Administrator شناسه تصویری Hakimi
  تاریخ عضویت
  Dec 2002
  محل سکونت
  تهران
  نوشته
  6,549
  سپاسگزاری شده
  6798
  سپاسگزاری کرده
  1035
  نوشته های وبلاگ
  4
  Delete Old computer accounts from AD

  کد:
  rem Delete Old computer accounts from AD
  Dim OutPutFile
  Dim FileSystem
  
  Set FileSystem = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set OutPutFile = FileSystem.CreateTextFile("bad_comp_names.txt", True)
  
  On Error Resume Next
  
  DomainString=Inputbox("Enter the domain name","Check Active Computers","DomainName")
  
  if DomainString="" then
  wscript.echo "No domain specified or script cancelled."
  wscript.quit
  end if
  
  numDays=InputBox("What is the number of days to use as a cutoff for" & _
  "Active Computer Accounts?","Check Active Computers","XX")
  
  if numDays="" then
  wscript.echo "No cutoff date specified or script cancelled."
  wscript.quit
  end if
  
  Set DomainObj = GetObject("WinNT://"&DomainString)
  
  if err.number<>0 then
  wscript.echo "Error connecting to " & DomainString
  wscript.quit
  end if
  
  DomainObj.Filter = Array("computer")
  Wscript.echo "Computer Accounts in " & DomainString & " older than " & numDays & " days"
  For each Computer in DomainObj
    Set Account = GetObject("WinNT://" & DomainString & "/" & Computer.Name & "$")
    RefreshTime = FormatNumber((Account.get("PasswordAge"))/86400,0)
    If CInt(RefreshTime) >= CInt(numDays) Then
      'wscript.echo "**DELETE** " & Computer.Name & " Password Age is " & RefreshTime & " days."
      OutPutFile.WriteLine Computer.Name
      'Call DomainObj.Delete("Computer", Computer.Name)
    End If
  Next
  
  
  OutPutFile.Close
  Set FileSystem = Nothing
  Set oContainer = Nothing
  set DomainObj=Nothing
  set Shell=Nothing
  Wscript.quit  SADEGH65، saman_nn2000، ARM و 4 نفر دیگر سپاسگزاری کرده‌اند.
  محمد حکیمی
  hakimi [a t] gmail.com

 9. #24
  نام حقيقي: محمد حکیمی

  Administrator شناسه تصویری Hakimi
  تاریخ عضویت
  Dec 2002
  محل سکونت
  تهران
  نوشته
  6,549
  سپاسگزاری شده
  6798
  سپاسگزاری کرده
  1035
  نوشته های وبلاگ
  4
  Export Active Directory Users to Excel File
  برای داشتن لیست همه کاربران موجود در Active Directory در یک فایل Excel، این اسکریپت را (در یک فایل .vbs قرار دهید) روی سیستمی که عضو دامین است و Excel هم روی آن نصب است اجرا کنید و نتیجه را مشاهده کنید.

  کد:
  ' Get Active Directory User Lists Dim ObjWb Dim ObjExcel Dim x, zz Set objRoot = GetObject("LDAP://RootDSE") strDNC = objRoot.Get("DefaultNamingContext") Set objDomain = GetObject("LDAP://" & strDNC) ' Bind to the top of the Domain using LDAP using ROotDSE Call ExcelSetup("Sheet1") ' Sub to make Excel Document x = 1 Call enummembers(objDomain) Sub enumMembers(objDomain) On Error Resume Next Dim Secondary(20) ' Variable to store the Array of 2ndary email alias's For Each objMember In objDomain ' go through the collection If ObjMember.Class = "user" Then ' if not User object, move on. x = x +1 ' counter used to increment the cells in Excel objwb.Cells(x, 1).Value = objMember.Class ' I set AD properties to variables so if needed you could do Null checks or add if/then's to this code ' this was done so the script could be modified easier. SamAccountName = ObjMember.samAccountName Cn = ObjMember.CN FirstName = objMember.GivenName LastName = objMember.sn initials = objMember.initials Descrip = objMember.description Office = objMember.physicalDeliveryOfficeName Telephone = objMember.telephonenumber EmailAddr = objMember.mail WebPage = objMember.wwwHomePage Addr1 = objMember.streetAddress City = objMember.l State = objMember.st ZipCode = objMember.postalCode Title = ObjMember.Title Department = objMember.Department Company = objMember.Company Manager = ObjMember.Manager Profile = objMember.profilePath LoginScript = objMember.scriptpath HomeDirectory = ObjMember.HomeDirectory HomeDrive = ObjMember.homeDrive AdsPath = Objmember.Adspath LastLogin = objMember.LastLogin zz = 1 ' Counter for array of 2ndary email addresses For each email in ObjMember.proxyAddresses If Left (email,5) = "SMTP:" Then Primary = Mid (email,6) ' if SMTP is all caps, then it's the Primary ElseIf Left (email,5) = "smtp:" Then Secondary(zz) = Mid (email,6) ' load the list of 2ndary SMTP emails into Array. zz = zz + 1 End If Next ' Write the values to Excel, using the X counter to increment the rows. objwb.Cells(x, 2).Value = SamAccountName objwb.Cells(x, 3).Value = CN objwb.Cells(x, 4).Value = FirstName objwb.Cells(x, 5).Value = LastName objwb.Cells(x, 6).Value = Initials objwb.Cells(x, 7).Value = Descrip objwb.Cells(x, 8).Value = Office objwb.Cells(x, 9).Value = Telephone objwb.Cells(x, 10).Value = EmailAddr objwb.Cells(x, 11).Value = WebPage objwb.Cells(x, 12).Value = Addr1 objwb.Cells(x, 13).Value = City objwb.Cells(x, 14).Value = State objwb.Cells(x, 15).Value = ZipCode objwb.Cells(x, 16).Value = Title objwb.Cells(x, 17).Value = Department objwb.Cells(x, 18).Value = Company objwb.Cells(x, 19).Value = Manager objwb.Cells(x, 20).Value = Profile objwb.Cells(x, 21).Value = LoginScript objwb.Cells(x, 22).Value = HomeDirectory objwb.Cells(x, 23).Value = HomeDrive objwb.Cells(x, 24).Value = Adspath objwb.Cells(x, 25).Value = LastLogin objwb.Cells(x,26).Value = Primary ' Write out the Array for the 2ndary email addresses. For ll = 1 To 20 objwb.Cells(x,26+ll).Value = Secondary(ll) Next ' Blank out Variables in case the next object doesn't have a value for the property SamAccountName = "-" Cn = "-" FirstName = "-" LastName = "-" initials = "-" Descrip = "-" Office = "-" Telephone = "-" EmailAddr = "-" WebPage = "-" Addr1 = "-" City = "-" State = "-" ZipCode = "-" Title = "-" Department = "-" Company = "-" Manager = "-" Profile = "-" LoginScript = "-" HomeDirectory = "-" HomeDrive = "-" Primary = "-" For ll = 1 To 20 Secondary(ll) = "" Next End If ' If the AD enumeration runs into an OU object, call the Sub again to itinerate If objMember.Class = "organizationalUnit" or OBjMember.Class = "container" Then enumMembers (objMember) End If Next End Sub Sub ExcelSetup(shtName) ' This sub creates an Excel worksheet and adds Column heads to the 1st row Set objExcel = CreateObject("Excel.Application") Set objwb = objExcel.Workbooks.Add Set objwb = objExcel.ActiveWorkbook.Worksheets(shtName) Objwb.Name = "Active Directory Users" ' name the sheet objwb.Activate objExcel.Visible = True objwb.Cells(1, 2).Value = "SamAccountName" objwb.Cells(1, 3).Value = "CN" objwb.Cells(1, 4).Value = "FirstName" objwb.Cells(1, 5).Value = "LastName" objwb.Cells(1, 6).Value = "Initials" objwb.Cells(1, 7).Value = "Descrip" objwb.Cells(1, 8).Value = "Office" objwb.Cells(1, 9).Value = "Telephone" objwb.Cells(1, 10).Value = "Email" objwb.Cells(1, 11).Value = "WebPage" objwb.Cells(1, 12).Value = "Addr1" objwb.Cells(1, 13).Value = "City" objwb.Cells(1, 14).Value = "State" objwb.Cells(1, 15).Value = "ZipCode" objwb.Cells(1, 16).Value = "Title" objwb.Cells(1, 17).Value = "Department" objwb.Cells(1, 18).Value = "Company" objwb.Cells(1, 19).Value = "Manager" objwb.Cells(1, 20).Value = "Profile" objwb.Cells(1, 21).Value = "LoginScript" objwb.Cells(1, 22).Value = "HomeDirectory" objwb.Cells(1, 23).Value = "HomeDrive" objwb.Cells(1, 24).Value = "Adspath" objwb.Cells(1, 25).Value = "LastLogin" objwb.Cells(1, 26).Value = "Primary SMTP" End Sub MsgBox "Done" ' show that script is complete  SADEGH65، saman_nn2000، ARM و 6 نفر دیگر سپاسگزاری کرده‌اند.
  محمد حکیمی
  hakimi [a t] gmail.com

 10. #25
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  بعد از دیدن پیغام Enter the computer name to be removed ، اسم Domain Controller خود را بنویسید و سپس Ok کنید.

  Remove Active Directory Domain Controller Metadata

  کد:
  REM  ==========================================================
  REM        GUI Metadata Cleanup Utility
  REM       Written By Clay Perrine
  REM             Version 2.5
  REM  ==========================================================
  REM   This tool is furnished "AS IS". NO warranty is expressed or Implied.
  
  on error resume next
  dim objRoot,oDC,sPath,outval,oDCSelect,objConfiguration,objContainer,errval,ODCPath,ckdcPath,myObj,comparename
  
  rem =======This gets the name of the computer that the script is run on ======
  
  Set sh = CreateObject("WScript.Shell")
  key= "HKEY_LOCAL_MACHINE"
  computerName = sh.RegRead(key & "\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName\ComputerName")
  
  rem === Get the default naming context of the domain====
  
  set objRoot=GetObject("LDAP://RootDSE")
  sPath = "LDAP://OU=Domain Controllers," & objRoot.Get("defaultNamingContext")
  
  rem === Get the list of domain controllers====
  
  Set objConfiguration = GetObject(sPath)
  For Each objContainer in objConfiguration
    outval = outval & vbtab & objContainer.Name & VBCRLF
  Next
  outval = Replace(outval, "CN=", "")
  
  rem ==Retrieve the name of the broken DC from the user and verify it's not this DC.===
  
  oDCSelect= InputBox (outval," Enter the computer name to be removed","")
  comparename = UCase(oDCSelect)
  
  if comparename = computerName then
    msgbox "The Domain Controller you entered is the machine that is running this script." & vbcrlf & _
      "You cannot clean up the metadata for the machine that is running the script!",,"Metadata Cleanup Utility Error."
    wscript.quit
  End If
  
  sPath = "LDAP://OU=Domain Controllers," & objRoot.Get("defaultNamingContext")
  Set objConfiguration = GetObject(sPath)
  
  For Each objContainer in objConfiguration
    Err.Clear
    ckdcPath = "LDAP://" & "CN=" & oDCSelect & ",OU=Domain Controllers," & objRoot.Get("defaultNamingContext")
    set myObj=GetObject(ckdcPath)
    If err.number <>0 Then
      errval= 1
    End If
  Next
  
  If errval = 1 then
    msgbox "The Domain Controller you entered was not found in the Active Directory",,"Metadata Cleanup Utility Error."
    wscript.quit
  End If
  
  abort = msgbox ("You are about to remove all metadata for the server " & oDCSelect & "! Are you sure?",4404,"WARNING!!")
  if abort <> 6 then
    msgbox "Metadata Cleanup Aborted.",,"Metadata Cleanup Utility Error."
    wscript.quit
  end if
  
  oDCSelect = "CN=" & oDCSelect
  ODCPath ="LDAP://" & oDCselect & ",OU=Domain Controllers," & objRoot.Get("defaultNamingContext")
  sSitelist = "LDAP://CN=Sites,CN=Configuration," & objRoot.Get("defaultNamingContext")
  Set objConfiguration = GetObject(sSitelist)
  For Each objContainer in objConfiguration
    Err.Clear
    sitePath = "LDAP://" & oDCSelect & ",CN=Servers," & objContainer.Name & ",CN=Sites,CN=Configuration," & _
      objRoot.Get("defaultNamingContext")
    set myObj=GetObject(sitePath)
    If err.number = 0 Then
      siteval = sitePath
    End If  
  Next
  
  sFRSSysvolList = "LDAP://CN=Domain System Volume (SYSVOL share),CN=File Replication Service,CN=System," & _
    objRoot.Get("defaultNamingContext")
  Set objConfiguration = GetObject(sFRSSysvolList)
  
  For Each objContainer in objConfiguration
    Err.Clear
    SYSVOLPath = "LDAP://" & oDCSelect & ",CN=Domain System Volume (SYSVOL share),CN=File Replication Service,CN=System," & _
      objRoot.Get("defaultNamingContext")
    set myObj=GetObject(SYSVOLPath)
    If err.number = 0 Then
      SYSVOLval = SYSVOLPath
    End If
  Next
  
  SiteList = Replace(sSitelist, "LDAP://", "")
  VarSitelist = "LDAP://CN=Sites,CN=Configuration," & objRoot.Get("defaultNamingContext")
  Set SiteConfiguration = GetObject(VarSitelist)
  
  For Each SiteContainer in SiteConfiguration
    Sitevar = SiteContainer.Name
    VarPath ="LDAP://OU=Domain Controllers," & objRoot.Get("defaultNamingContext")
    Set DCConfiguration = GetObject(VarPath)
    For Each DomContainer in DCConfiguration
      DCVar = DomContainer.Name
      strFromServer = ""
      NTDSPATH = DCVar & ",CN=Servers," & SiteVar & "," & SiteList
      GuidPath = "LDAP://CN=NTDS Settings,"& NTDSPATH 
      Set objCheck = GetObject(NTDSPATH)
      For Each CheckContainer in objCheck
  rem ====check for valid site paths =======================
        ldapntdspath = "LDAP://" & NTDSPATH
        Err.Clear
        set exists=GetObject(ldapntdspath)
        If err.number = 0 Then
          Set oGuidGet = GetObject(GuidPath)
          For Each objContainer in oGuidGet
            oGuid = objContainer.Name
            oGuidPath = "LDAP://" & oGuid & ",CN=NTDS Settings," & NTDSPATH 
            Set objSitelink = GetObject(oGuidPath)
            objSiteLink.GetInfo
            strFromServer = objSiteLink.Get("fromServer")
            ispresent = Instr(1,strFromServer,oDCSelect,1)
  
            if ispresent <> 0 then
              Set objReplLinkVal = GetObject(oGuidPath)
              objReplLinkVal.DeleteObject(0)
            end if
          next
  
          sitedelval = "CN=" & comparename & ",CN=Servers," & SiteVar & "," & SiteList
          if sitedelval = ntdspath then
            Set objguidpath = GetObject(guidpath)
            objguidpath.DeleteObject(0)
            Set objntdspath = GetObject(ldapntdspath)
            objntdspath.DeleteObject(0)
          end if
        End If
      next
    next
  next
  Set AccountObject = GetObject(ckdcPath)
  temp=Accountobject.Get ("userAccountControl")
  AccountObject.Put "userAccountControl", "4096"
  AccountObject.SetInfo
  Set objFRSSysvol = GetObject(SYSVOLval)
  objFRSSysvol.DeleteObject(0)
  Set objComputer = GetObject(ckdcPath)
  objComputer.DeleteObject(0)
  Set objConfig = GetObject(siteval)
  objConfig.DeleteObject(0)
  oDCSelect = Replace(oDCSelect, "CN=", "")
  msgval = "Metadata Cleanup Completed for " & oDCSelect
  msgbox msgval,,"Notice."
  wscript.quit
 11. #26
  نام حقيقي: +++AnathemA+++

  عضو ویژه شناسه تصویری mahyar49
  تاریخ عضویت
  May 2009
  محل سکونت
  021
  نوشته
  913
  سپاسگزاری شده
  879
  سپاسگزاری کرده
  673
  سلام
  بابت تاخیر عذر خواهی می کنم و از دوستانی که اسکریپت گذاشتن تشکر می کنم
  ----------------------------

  اسکریپت کپی کردن یک یا چند فایل روی دسکتاپ یوزر...

  من می خوام یک فایل تکست یا یه عکس یا... روی دسکتاپ 200 تا یوزر بذارم
  میام فایل رو توی یه درایو Share کپی می کنم و اسکریپتش رو ست می کنم تا کاربر لاگین کرد اتوماتیک فایل کپی بشه...

  برای اینکار متن زیر رو کپی و در یک فایل bat ذخیره کنید.

  کد:
   
  copy \\server\e\test.rar "%userprofile%\desktop"
  بجای server اسم کامپیوتر...
  بجای e درایوی که فایل رو کپی کردید
  و بجای test.rar نام فایل و پسوند فایلی را که می خواهید کپی بشه

  چندتا فایل همزمان هم میشه و باید یه خط دیگه بنویسید...


  Jasad، aliafzalan و amir_vh سپاسگزاری کرده‌اند.

 12. #27
  نام حقيقي: حمید قنبریان

  خواننده
  تاریخ عضویت
  Oct 2009
  محل سکونت
  کرج
  نوشته
  501
  سپاسگزاری شده
  522
  سپاسگزاری کرده
  203
  با سلام
  جهت شرکت در این بانک بنده هم به نوبه خود سعی کردم نمونه ای ارسال کنم
  امیدوارم که برای دوستان کارگر افتد :

  1-از این اسکریپت برای ایجاد کاربر جدید در Active Directory استفاده میشود .
  بجای عبارت Hamid نام کاربر خود را بنویسید .

  کد:
   
  
  VBScript Set objOU = GetObject("ldap://OU=management,dc=fabrikam,dc=com") Set objUser = objOU.Create("User", "cn=MyerKen") objUser.Put "sAMAccountName", "Hamid" objUser.SetInfo

  2-از این اسکریپت برای ایجاد کاربر جدید (به همراه تخصیص گروه کاربری و واحد سازمانی)در Active Directory استفاده میشود .


  کد:
   
  VBScript
  Set objDomain = GetObject("ldap://dc=fabrikam,dc=com")
  Set objOU = objDomain.Create("organizationalUnit", "ou=Management")
  objOU.SetInfo
  Set objOU = GetObject("ldap://OU=Management,dc=fabrikam,dc=com")
  Set objUser = objOU.Create("User", "cn= AckermanPilar")
  objUser.Put "sAMAccountName", "AckermanPila"
  objUser.SetInfo
  Set objOU = GetObject("ldap://OU=Management,dc=fabrikam,dc=com")
  Set objGroup = objOU.Create("Group", "cn=atl-users")
  objGroup.Put "sAMAccountName", "atl-users"
  objGroup.SetInfo
  objGroup.Add objUser.ADSPath

  3-از این اسکریپت برای حذف یک کاربر از Active Directory استفاده میشود .
  بجای عبارت Hamid نام کاربر خود را بنویسید .

  کد:
   
   VBScript
  Set objOU = GetObject("ldap://ou=hr,dc=fabrikam,dc=com")
  objOU.Delete "user", "cn=Hamid"  mahyar49 و kamelot سپاسگزاری کرده‌اند.

 13. #28
  نام حقيقي: حمید قنبریان

  خواننده
  تاریخ عضویت
  Oct 2009
  محل سکونت
  کرج
  نوشته
  501
  سپاسگزاری شده
  522
  سپاسگزاری کرده
  203
  با سلام مجدد
  این هم برای تکمیل گروه فوق :

  1- برای تعیین کلمه عبور برای یک کاربر در Active Directory از اسکریپت زیر استفاده میکنیم :

  کد:
   
  VBScript
  Set objUser = GetObject _
    ("ldap://cn=MyerKen,ou=management,dc=fabrikam,dc=com")
  objUser.SetPassword "MyPassword"
  "


  2- برای تغییر کلمه عبور یک کاربر در Active Directory از اسکریپت زیر استفاده میکنیم :

  کد:
   
  VBScript
  Set objUser = GetObject _
    ("ldap://cn=myerken,ou=management,dc=fabrikam,dc=com")
  objUser.ChangePassword "Password1", "Password2"  SADEGH65 سپاسگزاری کرده است.

 14. #29
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  پاک کردن فولدرهای خالی در درایو C

  کد:
  ' =============================================================================
  
  ' This script deletes all empty folders in the C: drive
  
  ' By Walter Touceda
  
  ' =============================================================================
  
  On Error Resume Next
  
  Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  i = 0
  
  ' *** Ask for full path
  
  Do While i = 0
  
    strAnswer = InputBox _
  
      ("Please enter the path to delete ONLY empty folders (e.g.: C:\temp or \\RemotePC\c$\temp)","Delete Empty Folders")
  
    If strAnswer = "" Then
  
      MsgBox "You must enter a path. Press OK to finish"
  
   Wscript.quit
  
    Else
  
   If objFSO.FolderExists(strAnswer) Then
  
       Exit Do
  
   Else
  
   MsgBox "This folder does not exist: " & strAnswer
  
   End If
  
    End If
  
  Loop
  
  
  
  ' *** Double check that this is the right path
  
  intAnswer = Msgbox("Do you want to delete ONLY empty folders in " & strAnswer & " ?", _
  
      vbYesNo, "Delete ONLY Empty Folders")
  
  If intAnswer = vbYes Then
  
    ' *** Run the Script
  
  Else
  
    Wscript.quit
  
  End If
  
  Dim arrFolders()
  
  FindSubfolders FSO.GetFolder(strAnswer)
  
  Sub FindSubfolders(Folder)
  
    For Each Subfolder in Folder.SubFolders
  
   If SubFolder.Size = 0 Then
  
   ' *** Expand array as necesary and add paths to delete
  
   Redim Preserve arrFolders(i)
  
   arrFolders(i) = SubFolder.Path
  
   i = i + 1
  
  ' Show Empty Folder?
  
  ' Wscript.Echo "This folder is empty: " & SubFolder.Path
  
   End If
  
   Wscript.StdOut.Write(".")
  
      FindSubfolders Subfolder
  
    Next
  
  End Sub
  
  ' *** Last chance before deleting folders
  
  x=i
  
  If x = 0 then
  
   MsgBox "No EMPTY folders found"
  
  Else
  
   intAnswer = Msgbox("Do you REALLY want to delete " & x & " EMPTY folders?", _
  
       vbYesNo, "Delete ONLY Empty Folders")
  
   If intAnswer = vbYes Then
  
     ' Run the Script
  
   For i = 0 to x
  
       Wscript.Echo "Deleting Empty Folder: " & arrFolders(i)
  
    FSO.DeleteFolder(arrFolders(i))
  
   Next
  
   Else
  
     Wscript.quit
  
   End If
  
  End If
  
  ' *** Clean memory and quit
  
  Set FSO = Nothing
  
  Set i = Nothing
  
  Set x = Nothing
  
  Set intAnswer = Nothing
  
  Set arrFolders() = Nothing
  
  Wscript.Quit  SADEGH65، Reza.D و mahyar49 سپاسگزاری کرده‌اند.

 15. #30
  mmj
  mmj آنلاین نیست.
  نام حقيقي: Mohammad

  عضو عادی
  تاریخ عضویت
  Jan 2008
  نوشته
  432
  سپاسگزاری شده
  175
  سپاسگزاری کرده
  51
  با تشکر از عزیزانی که تا کنون اسکریپت های خود را قرار داده اند.

  اضافه کردن یک برنامه به قسمت Exception در فایروال ویندوز
  کد:
  Set oFirewall = CreateObject("HNetCfg.FwMgr")
  Set oPolicy = oFirewall.LocalPolicy.CurrentProfile
  Set oApplication = CreateObject("HNetCfg.FwAuthorizedApplication")
  oApplication.Name = "Notepad"
  oApplication.IPVersion = 2
  oApplication.ProcessImageFileName = "c:\winnt\system32\notepad.exe"
  oApplication.RemoteAddresses = "*"
  oApplication.Scope = 0
  oApplication.Enabled = True
  Set cApplications = oPolicy.AuthorizedApplications
  cApplications.Add(oApplication)  mahyar49 و kamelot سپاسگزاری کرده‌اند.

صفحه 2 از 7 اولیناولین 1 2 3 4 5 6 ... آخرینآخرین

کلمات کلیدی در جستجوها:

پرشین نتورک

اسکریپت

نتورک ادمین

اسکریپت میکروتیک

اسکریپت ویندوز

http://forum.persiannetworks.com/f25/t31065.html

بانک اسکریپت

بانک

ادمین نتورک

اسکریپت در ویندوز

اسکریپت برای ویندوز

اسکریپت بانک

پرسین نتورکاضافه کردن پرینتر با اسکریپتconnection to dc scriptbatchفایلtelnet زدن در میکروتیکپ رسین نت ورکاسکریپت joinپرشن نتورکcloner.SendKeysبانك اسكريپاسكريپتterminalservicesprofilepath vbscriptبانک اسکرپیت

برچسب برای این موضوع

2003, 2008, 2008r2, 2911, 2960, 404, access, active, active directory, additional, admin, administrator, alias, application, archive, arp, backup, batch, bind, bios, bitlocker, browser, call, cdp, communication, computername, conference, configuration, control, crack, credentials, date, dcpromo, default gateway, delete, desktop, device, dhcp, disable, domain, domain controller, drive, email, enable, encrypt, error, failure, filter, finance, form, forum, gateway, google, gpo, group policy, gui, hardware, home page, host, html, http, img, install, ip address, ipconfig, ise, isolated, join, ldap, license, list, load, local, log off, log on to, login, loop, mac, map drive, memory, messaging, microsoft, microsoft office, monitoring, move, net stop, number, offline, page, password, personal, policy, pos, powershell, print server, problem, profile, queue, quota, ras, record, refresh, registerdns, remo, remote, remote desktop, replication, report, reset, resource kit, restart, restore, ris, role, route, run, s-1-5-21, sas, script, secure, send, serial, server, services, session, share, shared, sharepoint, shutdown, sms, smtp, smtp server, software, span, split, sql, start, startup, static, stop, support, switch, system center, target, telephone, telnet, test, ttl, update, user, username, فونت, فروش, لاگین, مایکروسافت, مدارک, نتورک, نصب شده, هستش, ویندوز, ویندوز 7, ورود, یوزر, کلاینتها, کمک, کانکشن, کار, کارها, کاربران, کردن, گوگل, گروپ پالیسی, پیشنهاد, پارتیشن, پرینتر, پرشین, پشتیبان گیری, vpn, wallpaper, wan, warning, web, web server, webpage, website, windows, windows server, windows server 2003, windows update, windows xp, word, wrt, wss, xml, آشنایی, اولین, اتوماتیک, اجرای, اسکریپت, اشتراک, اطلاعات, بک آپ, برنامه, تلنت, تنظیمات, تست, حداقل, حذف, خودکار, خودش, دومین, دانلود, درخواست, دستور, روی, روش, راهنمایی, رایگان, سوییچ, سیستم, سیستم سرور, سایت, شیر شده

نمایش برچسب ها

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •