View RSS Feed

سعید آل خمیس

Some Experiences In The Way CCIE R&S

 1. Configuration Archive & Rollback

  توسط - 2012-05-23 - 11:59 AM (سعید آل خمیس)
  در روتر و سویچ می توانیم تعیین کنیم که یک نسخه از کانفیگ را در جایی غیر nvram هم ذخیره کند .در زمان ذخیره کردن کانفیگ برای هر نسخه یک عدد اضافه میکند تا هر زمانی که نیاز داشتیم بتوانیم کانفیگ را به نسخه دلخواه برگردانیم.
  archive
  path tftp://155.1.58.100/sw1-config
  write-memory
  show archive
  The next archive file will be named tftp://155.1.58.100/sw1-config -1
  Archive # Name
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  کانفیگ یکی از اینترفیس
  ...
  دسته ها
  Cisco
 2. Hot Standby Router Protocol

  توسط - 2012-05-18 - 12:25 AM (سعید آل خمیس)
  Hot standby Router Protocol: HSRP توسط سیکو ارائه شده است و اجازه می‌دهد
  چندین روتر یا چندین MLS بعنوان یک Gateway یک IP آدرس دیده شوند. HSRP با Hello massage با آدرس ۲۲۴.۰.۰.۲ با پورت UDP 1985با دیگر روترها ارتباط برقرار می‌کند.

  ابتدا یک HSRP group می‌سازیم و یک روتر را به عنوان Active با Primary و یک روتر را بعنوان ...
  دسته ها
  Cisco
 3. Switch Port Analyzer

  توسط - 2012-05-15 - 12:31 AM (سعید آل خمیس)
  Switch Port Analyzer: سویچهای سیسکو دارای قابلیتی هستند که کل ترافیک

  یک پورت یا یک Vlan را به مقصد خاصی بفرستند تا مورد بررسی قرار گیرد. هم برای

  مانیتورینگ استفاده می شود و هم برای مثال ترافیک یک Voice LAN را به پورت

  خاصی هدایت می کنیم که Recording انجام شود و استفاده دیگر IDS/ ...
  دسته ها
  Cisco
 4. Route Selection Process BGP

  توسط - 2012-05-11 - 08:07 PM (سعید آل خمیس)
  ۱.مسیری که دارای Weight بالاتری باشد انتخاب میشود (فقط در سیسکو).

  ۲.اگر Routeها دارای Weight یکسانی بودند مسیری که local Pref بالاتری داردرا انتخاب میکند.

  ۳.اگر Weight و local Pref روتها یکسان بود مسیری که منبع آن Local است را انتخاب میکند .یعنی بصورت Local تولید شده باشد و Next HOP آن ۰.۰.۰.۰ باشد.

  ۴.اگر Weight و local Pref یکسان و مسیرهای تولید شده Local نداشت یا اگر یکسان بود مسیری که AS Path کوتاه تری داشته باشد انتخاب میشود.

  ۵.اگر تمامی ...
  دسته ها
  دسته بندی نشده
 5. Etherchannel

  توسط - 2012-05-10 - 05:14 PM (سعید آل خمیس)
  Etherchannel: چیست؟
  ادغام چندین پورت سویچ بعنوان یک Logical Link را Etherchannelیا Aggregation یا Bundlingمی نامند که میتواند از ۲ تا ۸ پورت با هم ادغام شوند
  پورت های که میخواهند ادغام شوند باید عضو یک Vlan باشند اگر بعنوان Trunkبخواهند استفاده شوند باید پورت ها در حالت trunk باشند .و حتی Speed و از نظر Duplex آنها ...
  دسته ها
  Cisco