View RSS Feed

سعید آل خمیس

Etherchannel

امتیاز
توسط - 2012-05-10 - 05:14 PM (بازدید: 1509)
  
Etherchannel: چیست؟
ادغام چندین پورت سویچ بعنوان یک Logical Link را Etherchannelیا Aggregation یا Bundlingمی نامند که میتواند از ۲ تا ۸ پورت با هم ادغام شوند
پورت های که میخواهند ادغام شوند باید عضو یک Vlan باشند اگر بعنوان Trunkبخواهند استفاده شوند باید پورت ها در حالت trunk باشند .و حتی Speed و از نظر Duplex آنها باید یکسان باشند ترافیک به طور مساوی روی لینک ها فرستاده نمی شود بر اساس الگوریتم از یک لینک خاص فرستاده می شوند الگوریتم می تواند.


EtherChannel Negotiation Protocols :دارای ۲ پروتکل است
PAGP : این پرو تکل توسط شرکت سیسکو ارائه شده است دارای ۲ mode است
Auto : در این حالت سویچ به پیغامها ی PAGPجواب میدهد یعنی صبر میکند تا از او خواسته شود اما ارتباط برقرار نمی شود.
نکته: اگر هر دو سویچ در حالت Auto باشند Etherchannel برقرار نمی شود
Desirable :در این حالت سویچ یک پیغام جهت برقراری ارتباط می فرستد
LACP : توسط IEEE ارائه شده و در انحصار سیسکو نیست لذا بقیه تولیدکنندگان از LACP بصورت استاندارد ۸۰۲.۳ad استفاده میکنند. تا ۱۶ پورت را میتوان در یک Etherchannel گنجاند اما ۸ پورت Active و ۸ پورت دیگر بقیه بصورت Standby در می آیند و دارای ۲ mode است
Passive: سویچ صبر میکند تا از او خواسته شود جهت برقراری Etherchannel
Active: سویچ یک پیغام می فرستد جهت برقراری Etherchannel

Switch Configuration
Wg1(config)#interface range fastEthernet 0/1-4
Wg1(config-if-range)#switchport mode trunk
Wg1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1Q
Wg1(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan all
Wg1(config-if-range)#switchport trunk native vlan 1
Wg1(config)#port-channel load-balance src-dst-mac
Wg1(config)#interface range fastEthernet 0/1-4
Wg1(config-if-range)#channel-protocol pagp
Wg1(config-if-range)#channel-group 1 mode auto
Switch Configuration
Wg2(config)#interface range fastEthernet 0/1-4
Wg2(config-if-range)#switchport mode trunk
Wg2(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1Q
Wg2(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan all
Wg2(config-if-range)#switchport trunk native vlan 1
Wg2(config)#port-channel load-balance src-dst-mac
Wg2(config)#interface range fastEthernet 0/1-4
Wg2(config-if-range)#channel-protocol pagp
Wg2(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable
اگر الگوریتم را انتخاب نکنیم و سویچ ما لایه ۲ باشد از Src-Mac و اگر لایه ۳ باشد Src-Dst-IP را انتخاب می کند
SADEGH65، ARM، mo30 و 5 نفر دیگر سپاسگزاری کرده‌اند.
دسته ها
Cisco

نظر