سلام
در الستیکس callfile ایجاد کردمبه این صورت:
Channel: SIP/newrock/09395698569
Callerid: 101
Application: Playback
Data: 111
حالا وقتی تماس با موبایل برقرار میشه و playback در حال اجراست ، یه تماس دیگه برقرار میشه به همون موبایل و پشت خطی میشه
کسی می دونه چرا؟موضوعات مشابه: