نمایش نتایج: از شماره 1 تا 8 از مجموع 8

موضوع: یکطرفه شدن گوشی در الستیکس

  
 1. #1
  نام حقيقي: Hooman

  عضو عادی شناسه تصویری hmn566
  تاریخ عضویت
  Apr 2004
  محل سکونت
  Tehran
  نوشته
  639
  سپاسگزاری شده
  107
  سپاسگزاری کرده
  33

  یکطرفه شدن گوشی در الستیکس

  با سلام به همگی دوستان
  گاها مشکلی با الستیکس بوجود میاد و اینکه داخلی یکطرفه میشه، یعنی فقط میتونه زنگ بزنه و از بیرون اگر شماره رو بگیرین اشغال میزنه.
  باید داخلی پاک شود و دوباره ساخته شود تا مشکل حل شود.  موضوعات مشابه:

 2. #2
  نام حقيقي: احمد

  عضو عادی شناسه تصویری Gitex
  تاریخ عضویت
  Dec 2007
  محل سکونت
  -
  نوشته
  550
  سپاسگزاری شده
  329
  سپاسگزاری کرده
  122
  این راه بنظر منطقی نمیاد. 3. #3
  نام حقيقي: امید مهاجرانی

  عضو عادی
  تاریخ عضویت
  Dec 2005
  محل سکونت
  Tehran
  نوشته
  782
  سپاسگزاری شده
  725
  سپاسگزاری کرده
  79
  به این روشی که توضیح میدهید به هیچ عنوان نمیشه ایراد را پید ا کرد ؟ لطفا وقتی با ان داخلی تماس می گیرد لاگ را بگذارید . 4. #4
  نام حقيقي: Hooman

  عضو عادی شناسه تصویری hmn566
  تاریخ عضویت
  Apr 2004
  محل سکونت
  Tehran
  نوشته
  639
  سپاسگزاری شده
  107
  سپاسگزاری کرده
  33
  سلام آقای مهاجرانی
  کدام لاگ را بگذارم بیشتر کمک میکند؟ 5. #5
  نام حقيقي: امید مهاجرانی

  عضو عادی
  تاریخ عضویت
  Dec 2005
  محل سکونت
  Tehran
  نوشته
  782
  سپاسگزاری شده
  725
  سپاسگزاری کرده
  79
  با داخلی ای که مشکل داره تماس بگیرید و لاگ کنسول استریسک را اینجا کپی کنید . 6. #6
  نام حقيقي: Hooman

  عضو عادی شناسه تصویری hmn566
  تاریخ عضویت
  Apr 2004
  محل سکونت
  Tehran
  نوشته
  639
  سپاسگزاری شده
  107
  سپاسگزاری کرده
  33
  با سلام
  این هم لاگ
  اولی تماس از 199 به 114 ( 114 خراب است ) دومی تماس از 199 به 337 . البته از هر داخلی با این ها تماس بگیریم اشغال میزند. بعد از حذف و ایجاد مجدد مشکل حل می شود.


  == Using SIP RTP TOS bits 184
  == Using SIP RTP CoS mark 5
  -- Executing [114@from-internal:1] Macro("SIP/199-00038ace", "exten-vm,novm,114") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("SIP/199-00038ace", "user-callerid,") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/199-00038ace", "AMPUSER=199") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/199-00038ace", "0?report") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/199-00038ace", "1?Set(REALCALLERIDNUM=199)") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/199-00038ace", "AMPUSER=199") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/199-00038ace", "AMPUSERCIDNAME=Timanet") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/199-00038ace", "0?report") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/199-00038ace", "AMPUSERCID=199") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:8] Set("SIP/199-00038ace", "CALLERID(all)="Timanet" <199>") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:9] ExecIf("SIP/199-00038ace", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("SIP/199-00038ace", "0?continue") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/199-00038ace", "__TTL=64") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("SIP/199-00038ace", "1?continue") in new stack
  -- Goto (macro-user-callerid,s,19)
  -- Executing [s@macro-user-callerid:19] Set("SIP/199-00038ace", "CALLERID(number)=199") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:20] Set("SIP/199-00038ace", "CALLERID(name)=Timanet") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:21] NoOp("SIP/199-00038ace", "Using CallerID "Timanet" <199>") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("SIP/199-00038ace", "RingGroupMethod=none") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("SIP/199-00038ace", "VMBOX=novm") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("SIP/199-00038ace", "__EXTTOCALL=114") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("SIP/199-00038ace", "CFUEXT=") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:6] Set("SIP/199-00038ace", "CFBEXT=") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:7] Set("SIP/199-00038ace", "RT=""") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:8] Macro("SIP/199-00038ace", "record-enable,114,IN") in new stack
  -- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("SIP/199-00038ace", "1?check") in new stack
  -- Goto (macro-record-enable,s,4)
  -- Executing [s@macro-record-enable:4] ExecIf("SIP/199-00038ace", "0?MacroExit()") in new stack
  -- Executing [s@macro-record-enable:5] GotoIf("SIP/199-00038ace", "0?Group:OUT") in new stack
  -- Goto (macro-record-enable,s,15)
  -- Executing [s@macro-record-enable:15] GotoIf("SIP/199-00038ace", "1?IN") in new stack
  -- Goto (macro-record-enable,s,20)
  -- Executing [s@macro-record-enable:20] ExecIf("SIP/199-00038ace", "1?MacroExit()") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:9] Macro("SIP/199-00038ace", "dial-one,"",tr,114") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:1] Set("SIP/199-00038ace", "DEXTEN=114") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:2] Set("SIP/199-00038ace", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:3] GosubIf("SIP/199-00038ace", "0?screen,1") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:4] GosubIf("SIP/199-00038ace", "0?cf,1") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:5] GotoIf("SIP/199-00038ace", "1?skip1") in new stack
  -- Goto (macro-dial-one,s,8)
  -- Executing [s@macro-dial-one:8] GotoIf("SIP/199-00038ace", "0?nodial") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/199-00038ace", "0?continue") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:10] Set("SIP/199-00038ace", "EXTHASCW=") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:11] GotoIf("SIP/199-00038ace", "1?next1:cwinusebusy") in new stack
  -- Goto (macro-dial-one,s,12)
  -- Executing [s@macro-dial-one:12] GotoIf("SIP/199-00038ace", "0?docfu:skip3") in new stack
  -- Goto (macro-dial-one,s,16)
  -- Executing [s@macro-dial-one:16] GotoIf("SIP/199-00038ace", "1?next2:continue") in new stack
  -- Goto (macro-dial-one,s,17)
  -- Executing [s@macro-dial-one:17] GotoIf("SIP/199-00038ace", "0?continue") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:18] ExecIf("SIP/199-00038ace", "0?Set(DIALSTATUS=BUSY)") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:19] GotoIf("SIP/199-00038ace", "0?cwinusebusy") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:20] Set("SIP/199-00038ace", "DEXTEN=") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:21] Set("SIP/199-00038ace", "DIALSTATUS=BUSY") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:22] Goto("SIP/199-00038ace", "nodial") in new stack
  -- Goto (macro-dial-one,s,41)
  -- Executing [s@macro-dial-one:41] ExecIf("SIP/199-00038ace", "0?Set(DIALSTATUS=NOANSWER)") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:42] NoOp("SIP/199-00038ace", "Returned from dial-one with nothing to call and DIALSTATUS: BUSY") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:43] MacroExit("SIP/199-00038ace", "") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:10] GotoIf("SIP/199-00038ace", "0?exit") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:11] Set("SIP/199-00038ace", "SV_DIALSTATUS=BUSY") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:12] GosubIf("SIP/199-00038ace", "0?docfu,1") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:13] GosubIf("SIP/199-00038ace", "0?docfb,1") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:14] Set("SIP/199-00038ace", "DIALSTATUS=BUSY") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:15] NoOp("SIP/199-00038ace", "Voicemail is 'novm'") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:16] GotoIf("SIP/199-00038ace", "1?s-BUSY,1") in new stack
  -- Goto (macro-exten-vm,s-BUSY,1)
  -- Executing [s-BUSY@macro-exten-vm:1] NoOp("SIP/199-00038ace", "Extension is reporting BUSY and not passing to Voicemail") in new stack
  -- Executing [s-BUSY@macro-exten-vm:2] GotoIf("SIP/199-00038ace", "0?exit,1") in new stack
  -- Executing [s-BUSY@macro-exten-vm:3] PlayTones("SIP/199-00038ace", "busy") in new stack
  -- Executing [s-BUSY@macro-exten-vm:4] Busy("SIP/199-00038ace", "20") in new stack
  == Spawn extension (macro-exten-vm, s-BUSY, 4) exited non-zero on 'SIP/199-00038ace' in macro 'exten-vm'
  == Spawn extension (from-internal, 114, 1) exited non-zero on 'SIP/199-00038ace'
  -- Executing [h@from-internal:1] Macro("SIP/199-00038ace", "hangupcall") in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/199-00038ace", "1?endmixmoncheck") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,9)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:9] NoOp("SIP/199-00038ace", "End of MIXMON check") in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:10] GotoIf("SIP/199-00038ace", "1?nomeetmemon") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,15)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:15] NoOp("SIP/199-00038ace", "MEETME_RECORDINGFILE=") in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:16] GotoIf("SIP/199-00038ace", "1?noautomon") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,18)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:18] NoOp("SIP/199-00038ace", "TOUCH_MONITOR_OUTPUT=") in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:19] GotoIf("SIP/199-00038ace", "1?noautomon2") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,25)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:25] NoOp("SIP/199-00038ace", "MONITOR_FILENAME=") in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:26] GotoIf("SIP/199-00038ace", "1?skiprg") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,29)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:29] GotoIf("SIP/199-00038ace", "1?skipblkvm") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,32)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:32] GotoIf("SIP/199-00038ace", "1?theend") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,34)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:34] Hangup("SIP/199-00038ace", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 34) exited non-zero on 'SIP/199-00038ace' in macro 'hangupcall'


  == Using SIP RTP TOS bits 184
  == Using SIP RTP CoS mark 5
  -- Executing [337@from-internal:1] Macro("SIP/199-00038ae3", "exten-vm,novm,337") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("SIP/199-00038ae3", "user-callerid,") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/199-00038ae3", "AMPUSER=199") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/199-00038ae3", "0?report") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/199-00038ae3", "1?Set(REALCALLERIDNUM=199)") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/199-00038ae3", "AMPUSER=199") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/199-00038ae3", "AMPUSERCIDNAME=Timanet") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/199-00038ae3", "0?report") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/199-00038ae3", "AMPUSERCID=199") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:8] Set("SIP/199-00038ae3", "CALLERID(all)="Timanet" <199>") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:9] ExecIf("SIP/199-00038ae3", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("SIP/199-00038ae3", "0?continue") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/199-00038ae3", "__TTL=64") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("SIP/199-00038ae3", "1?continue") in new stack
  -- Goto (macro-user-callerid,s,19)
  -- Executing [s@macro-user-callerid:19] Set("SIP/199-00038ae3", "CALLERID(number)=199") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:20] Set("SIP/199-00038ae3", "CALLERID(name)=Timanet") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:21] NoOp("SIP/199-00038ae3", "Using CallerID "Timanet" <199>") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("SIP/199-00038ae3", "RingGroupMethod=none") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("SIP/199-00038ae3", "VMBOX=novm") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("SIP/199-00038ae3", "__EXTTOCALL=337") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("SIP/199-00038ae3", "CFUEXT=") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:6] Set("SIP/199-00038ae3", "CFBEXT=") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:7] Set("SIP/199-00038ae3", "RT=""") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:8] Macro("SIP/199-00038ae3", "record-enable,337,IN") in new stack
  -- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("SIP/199-00038ae3", "1?check") in new stack
  -- Goto (macro-record-enable,s,4)
  -- Executing [s@macro-record-enable:4] ExecIf("SIP/199-00038ae3", "0?MacroExit()") in new stack
  -- Executing [s@macro-record-enable:5] GotoIf("SIP/199-00038ae3", "0?Group:OUT") in new stack
  -- Goto (macro-record-enable,s,15)
  -- Executing [s@macro-record-enable:15] GotoIf("SIP/199-00038ae3", "1?IN") in new stack
  -- Goto (macro-record-enable,s,20)
  -- Executing [s@macro-record-enable:20] ExecIf("SIP/199-00038ae3", "1?MacroExit()") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:9] Macro("SIP/199-00038ae3", "dial-one,"",tr,337") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:1] Set("SIP/199-00038ae3", "DEXTEN=337") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:2] Set("SIP/199-00038ae3", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:3] GosubIf("SIP/199-00038ae3", "0?screen,1") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:4] GosubIf("SIP/199-00038ae3", "0?cf,1") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:5] GotoIf("SIP/199-00038ae3", "1?skip1") in new stack
  -- Goto (macro-dial-one,s,8)
  -- Executing [s@macro-dial-one:8] GotoIf("SIP/199-00038ae3", "0?nodial") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/199-00038ae3", "0?continue") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:10] Set("SIP/199-00038ae3", "EXTHASCW=") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:11] GotoIf("SIP/199-00038ae3", "1?next1:cwinusebusy") in new stack
  -- Goto (macro-dial-one,s,12)
  -- Executing [s@macro-dial-one:12] GotoIf("SIP/199-00038ae3", "0?docfu:skip3") in new stack
  -- Goto (macro-dial-one,s,16)
  -- Executing [s@macro-dial-one:16] GotoIf("SIP/199-00038ae3", "1?next2:continue") in new stack
  -- Goto (macro-dial-one,s,17)
  -- Executing [s@macro-dial-one:17] GotoIf("SIP/199-00038ae3", "0?continue") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:18] ExecIf("SIP/199-00038ae3", "0?Set(DIALSTATUS=BUSY)") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:19] GotoIf("SIP/199-00038ae3", "0?cwinusebusy") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:20] Set("SIP/199-00038ae3", "DEXTEN=") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:21] Set("SIP/199-00038ae3", "DIALSTATUS=BUSY") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:22] Goto("SIP/199-00038ae3", "nodial") in new stack
  -- Goto (macro-dial-one,s,41)
  -- Executing [s@macro-dial-one:41] ExecIf("SIP/199-00038ae3", "0?Set(DIALSTATUS=NOANSWER)") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:42] NoOp("SIP/199-00038ae3", "Returned from dial-one with nothing to call and DIALSTATUS: BUSY") in new stack
  -- Executing [s@macro-dial-one:43] MacroExit("SIP/199-00038ae3", "") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:10] GotoIf("SIP/199-00038ae3", "0?exit") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:11] Set("SIP/199-00038ae3", "SV_DIALSTATUS=BUSY") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:12] GosubIf("SIP/199-00038ae3", "0?docfu,1") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:13] GosubIf("SIP/199-00038ae3", "0?docfb,1") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:14] Set("SIP/199-00038ae3", "DIALSTATUS=BUSY") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:15] NoOp("SIP/199-00038ae3", "Voicemail is 'novm'") in new stack
  -- Executing [s@macro-exten-vm:16] GotoIf("SIP/199-00038ae3", "1?s-BUSY,1") in new stack
  -- Goto (macro-exten-vm,s-BUSY,1)
  -- Executing [s-BUSY@macro-exten-vm:1] NoOp("SIP/199-00038ae3", "Extension is reporting BUSY and not passing to Voicemail") in new stack
  -- Executing [s-BUSY@macro-exten-vm:2] GotoIf("SIP/199-00038ae3", "0?exit,1") in new stack
  -- Executing [s-BUSY@macro-exten-vm:3] PlayTones("SIP/199-00038ae3", "busy") in new stack
  -- Executing [s-BUSY@macro-exten-vm:4] Busy("SIP/199-00038ae3", "20") in new stack
  == Spawn extension (macro-exten-vm, s-BUSY, 4) exited non-zero on 'SIP/199-00038ae3' in macro 'exten-vm'
  == Spawn extension (from-internal, 337, 1) exited non-zero on 'SIP/199-00038ae3'
  -- Executing [h@from-internal:1] Macro("SIP/199-00038ae3", "hangupcall") in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/199-00038ae3", "1?endmixmoncheck") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,9)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:9] NoOp("SIP/199-00038ae3", "End of MIXMON check") in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:10] GotoIf("SIP/199-00038ae3", "1?nomeetmemon") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,15)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:15] NoOp("SIP/199-00038ae3", "MEETME_RECORDINGFILE=") in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:16] GotoIf("SIP/199-00038ae3", "1?noautomon") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,18)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:18] NoOp("SIP/199-00038ae3", "TOUCH_MONITOR_OUTPUT=") in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:19] GotoIf("SIP/199-00038ae3", "1?noautomon2") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,25)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:25] NoOp("SIP/199-00038ae3", "MONITOR_FILENAME=") in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:26] GotoIf("SIP/199-00038ae3", "1?skiprg") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,29)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:29] GotoIf("SIP/199-00038ae3", "1?skipblkvm") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,32)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:32] GotoIf("SIP/199-00038ae3", "1?theend") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,34)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:34] Hangup("SIP/199-00038ae3", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 34) exited non-zero on 'SIP/199-00038ae3' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/199-00038ae3' 7. #7
  نام حقيقي: Hooman

  عضو عادی شناسه تصویری hmn566
  تاریخ عضویت
  Apr 2004
  محل سکونت
  Tehran
  نوشته
  639
  سپاسگزاری شده
  107
  سپاسگزاری کرده
  33
  چیزی دستگیرتون نشد؟ اطلاعات دیگه ای هم لازمه؟ 8. #8
  نام حقيقي: امید مهاجرانی

  عضو عادی
  تاریخ عضویت
  Dec 2005
  محل سکونت
  Tehran
  نوشته
  782
  سپاسگزاری شده
  725
  سپاسگزاری کرده
  79
  نقل قول نوشته اصلی توسط hmn566 نمایش پست ها
  چیزی دستگیرتون نشد؟ اطلاعات دیگه ای هم لازمه؟
  از لاگ ها مشخصه که کانال های SIP شما BUSY می مانند . در این حالت برای اطمینان می توانید sip show channels را بزنید و کانال های فعال را ببینید . احتمالا شما نیازی به ساخت دوباره extesnion ها ندارید و یک دستور sip reload مشکل شما را به صورت موفت حل خواهد کرد .

  این مشکل را احتمالا با یک سری تلفن های خاص دارید - درسته ؟ چه برندی ؟

  باید SIP Debugging را فعال کنید و پیام های SIP را که از سمت گوشی یا دستگاه خاص میاد تحیلی کنید.کلمات کلیدی در جستجوها:

اشغال بودن گوشي تلفن در الستيكس

الستیکس

مشکل صدای یکطرفه در الستیکس

صدای یکطرفه در الستیک

تماس یک طرفه در الستیکس

یک طرفه شدن تماس در الستیکس

یکطرفه بودن تماس

صدای یک طرفه الستیکس

صدا یکطرفه الستیکس

ارتباط یکطرفه در الستیکس

یکطرفه بودن تماس در الستیکس

مشکل در یک طرفه شدن صدا در الستیکس

گوشی یکطرفه

داخلی اشغال الستیکس

مشکل در یک طرفه شدن تماس در الستیکس

الستیکس صدا یکرفه است

مشکل صدای یک طرفه الستیکس

مشکل صدای یکطرفه در الستیک

صدا یکطرفه در الستیکس و گیتوی

یکطرفه بودن صدا در الستیکس

صدای voice mail در الستیکس

یک طرفه شدن صدا الستیکس

مشکلات گوشى يک طرفه شدن

مشکل یکطرفه تمام الستیکس

اشکال در الستیکس

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •