سلام

یک الستیکس را ه اندازی کرده ام و چند سوال دارم

1- برای هلد کردن یک نفر پشت خط باید چه کدی را بزنیم، در تلفن های انالوگ کلید هلد ندارد

2- برای انتقال یک نفر به داخلی دیگر باید *2 بگیریم بعد شماره را بگیریم ولی یک مشکلی هست که اگر بعد از کد*2 شماره مورد نظر را نگیریم و یا یک داخلی را اشتباه بگیریم سریع آ، کسی که پشت خط هست را از هلد خارج می کند باید دوباره کد *2 را بگیریم، چه طور می شود این زمان را زیاد کرد؟؟

3- برای شماره گرفتن ، به خارج از ترانک (یعنی به خط شهری) و یا حتی برای شماره گرفتن به داخلی ها ، زمانی که بین شماره ها متنظر می ماند خیلی کم است
یعنی برای گرفتن مثلا 23456 بین 2 و 3 خیلی تحمل نمی کند، چه طور می شود این زمان را زیاد کرد

4- وقتی به خط شهری زنگ می زنیم ، متلا وقتی outbound rout طوری تنظیم شده که با 9 شروع شود، و ما شماره 909125683256 میگیریم تا زمانی که به نرانک وصل شود زمان زیادی طول می کشد، این زمان را چه طور می توان تنظیم کرد


شاید بهتر بود این سوالات را جدا می پرسیدم

ممنونموضوعات مشابه: