با سلام.
در شبکه ای که از تجهیزات سیسکو استفاده می شود :
1- آیا نیاز به استفاده از isa server می باشد ؟ isa و تجهیزات سیسکو باهم سازگارند؟
2- آیا در تحهیزات سیسکو از فایروالها به فقط به صورت سخت افزاری استفاده میشود؟
3- در کل شبکه های مبتنی بر سیسکو با شبکه های مبتنی بر ویندوز چه تفاوتی دارد؟موضوعات مشابه: