در هنگام جابه جایی دیتابیس سایتهای تحت sharepoint اگر بر حسب احتمال دستور stsadm -o prepareremove را قبل از جابه جایی اجرا نکنین هر چند دقیقه یکبار روی event log پیغام error عدم توانایی sync کردن سایت رو در مورد profileها می بینین. برای رفع این مشکل یکبار باید sync table مربوط به sharepoint رو یکبار پاک کنین. بعد از اون دیگه error نمی بینین و خود sharepoint برای sync ID مناسب رو به این table اضافه می نمایند!موضوعات مشابه: