شرکت ميکروسافت Add-ons را ارائه داده است که مي توان با استفاده از آن ليست Sharepoint را با excel Sheet ها
Sync کرد. بدين صورت که هر رکوردي که در فايل Excel به روز مي شود در ليست Sharepoint هم به روز مي شود و
بالعکس.
روش راه اندازي راه حل قيد شده.
1- Excel 2007 Add-in: Synchronizing Tables with SharePoint Lists را از مسير زير Download کنيد.
http://www.microsoft.com/downloads/e...displaylang=en-

2- بعد از Extract کردن فايل zip شده فايلي با پسوند xlam را بر روي هارد کپي مي شود.
3- برنامه excel را باز کرده و از طريق Excel Option>Add-ins>Manage>go>Browse فايل xlam را اضافه نموده و بعد از
تيک زدن دکمه OK را کليک کنيد.
4- از طريق منوي Insert در Excel 2007 جدولي ايجاد نماييد و براي آن نام ستون تعريف نماييد. (زماني که Table ايجاد مي
کنيد، در کنار نام ستون ها فلش باز شونده ايجاد مي شود.)، اين نام به عنوان نام ستون هاي در ليست Sharepoint
استفاده مي شود.
5- بر روي جدول کليک کرده و از منوي Table tools > Design بر روي Publish and Allow Sync کليک کرده.
6- در dialog box باز شده، در قسمت Address، url پرتال و در قسمت Name نام ليست (به طور مثال ExcelSync) که قرار است ايجاد شود را درج نماييد.(دقت کنيد نام ليست نبايد در سايت موجود باشد.)
7- دکمه Publish را کليک کنيد.
8- حال ليستي در Sharepoint به نام ExcelSync ايجاد شده. هر زماني که در جدول Excel تغييري ايجاد کنيد و بر روي آن کليک راست نموده و گزينه Table>Synchronize with sharepoint را انتخاب نماييد. ليست متناظر در Sharepoint به روز مي شود.
9- در ليست Sharepoint هر تغييري ايجاد نماييد. جدول excel هم به روز مي شود.موضوعات مشابه: