سلام چرا در ايزا كه عضو دومين هم هست نام بعضي از كاربران را با IP ,و بعضي را با يوزر نيم دومين نشان ميده .چكار كنم همه را با نام دومين نشون بدهموضوعات مشابه: