با سلام
فکر کنم خود تیتر به خوبی بیانگر سوالم باشد. توضیح بیشتردر مورد سوالم نمی دهم.
فقط این نکته را هم بگویم که:
از قسمت ControlPanel\Programs and Features\Turn Windows features on or off  که منجر به آمدن server Manager گردید، از قسمت features، بخش Desktop Experience را برگزیدم و نصب نمودم. چرا که درتوضیحات Desktop Experienceنوشته بود:
include features of windows vista, such as windows media player, ...
اما پس از نصب
DesktopExperience،  هیچ اثری از  ویندوز مدیا پلیر نیست.با وجودی که در توضیحاتش نوشته بودشامل ویندوز مدیا پلیر خواهد بود.
 
لطفا کمکم کنید که چه طور می توانم ویندوز مدیا پلیررا در ویندوز سرور 2008 نصب نمایم. آیا راهی را که رفته ام درست است؟ اگر پاسخ خیراست، پس چه باید بکنم؟موضوعات مشابه: