سلام دوستان

توی شبکه می خواهم با windows media encoder بصورت زنده فیلم برای کاربرا توی شبکه پخش کنم.

در قسمت انتخاب device

video: 1 default video device
2 USB video device

Audio: multichannel WAV source
فقط همین موارد هست.

و در پایان خطای:the parameter is incorrect
0x80070057 را میدهد.

لطفا راهنماییم کنید.
موضوعات مشابه: