سلام دوستان.


جايي رو در تهران مي شناسيد که لوازم جانبي آنتن وايرلس بفروشند؟


من دو قطعه مکانيکي زير را مي خواهم:


بست U و پيچ U مربعيبا تشکر.موضوعات مشابه: