با سلام
آیا ممکنه کسی تنظیمات عمومی رادیوهای وایرلس OUT DOOR را توضیح بده در واقع در چه حالتی و به چه صورت بهترین حالتهای ارتباطی بوجود می آیدموضوعات مشابه: