سلام.
جهت یک پروژه ی نگهداری، نیاز به نیرویی سرویس کار در زمینه مایکروسافت، و مخصوصاً لینوکس هستیم.
علاقمندان رزومه ی خود را به آدرس m.moghaddas [at] dpi [dot] ir ارسال کنند.موضوعات مشابه: