سلام خدمت دوستای عزیز
اینجوری معلومه حالا حالا در کاردانی و کارشناسی و ارشد رشته ی به نام شبکه نداریم علتش!!!!!!!!!!!
حالا به نظر شما ها که مدرک شبکه رو در ایران گرفتید این مدارک در مراکز صنعتی جایی داره یا اصلا اینا رو قبول دارن !
ایا شبکه رو در دانشکدههای فنی و حرفه ای یا پیام نور ،علمی کاربردی در کاردانی یا کارشناسی دارن اخه در ازاد ودولتی که تا اینجا که میدونم حتی تا ارشد هم چیزی به نام شبکه ندارن (رشته ای به این گستردگی)،متاسفانه !
خواهش دیگه اینکه میشه گرایشهای کامپیوتر را در همه مقاطع به صورت کامل ذکر کنید؟
وبعدی اینکه در کدوم گرایش کامپیوتر بیشتر سرمایه کمتری لازم دارد ،کار در مراکز صنعتی بیشتر برایش وجود دارد با توجه به حال و اینده و اینکه کدام گرایش به شبکه نزدیکتر است تا کارشناسی ؟
موضوعات مشابه: