دیگه کسی نمی تونه از 128 بالاتر بگیره:
http://newsforums.bbc.co.uk/ws/threa...?threadID=3883
انشا الله تا سال آینده از دسترسی همه شما به اینترنت جلوگیری خواهد شدموضوعات مشابه: