سلام
برای یادگیری subnetting به مشکل خوردم اگر امکان داره از طریق حل مثال زیر من را یاری کنید با تشکر
10.1.1.3 را به 32 تا سابنت تقسیمش کنیدموضوعات مشابه: