با سلام
من بر روی سوئیچ دو vlan دارم که یکی از vlanها آی پی ولید دارند و به سرورها و اینترنت وصل است و vlan بعدی به شبکه داخلی با آی پی های invalid وصل است . که این سیستم ها با vpn به اینترنت وصل می شوند . حالا می خواهم در این شبکه داخلی چند سیستم بدون زدن وی پی ان به اینترنت وصل شوند .
تنظیمات روتر من به شکل زیر است :
چه تغییری در این تنظیمات باید داده شود؟
vpdn enable
!
vpdn-group 1
! Default PPTP VPDN group
accept-dialin
protocol pptp
virtual-template 1
!
isdn switch-type primary-net5
!!
fax interface-type modem
mta receive maximum-recipients 0
!


!
interface Ethernet0
ip address 152.205.7.101 255.255.255.224 secondary
ip address 217.215.14.100 255.255.255.224

!
interface Virtual-Template1
ip unnumbered Ethernet0
ip mroute-cache
ip policy route-map cache
peer default ip address pool Local-Pool0
ppp authentication chap pap
!
interface Serial0
bandwidth 768
ip unnumbered Ethernet0
no fair-queue
!

interface FastEthernet0

ip address 172.16.4.1 255.255.255.0 secondary
ip address 172.16.5.1 255.255.255.0 secondary
ip address 192.168.10.1 255.255.0.0
load-interval 30
duplex auto
speed auto
!
interface Group-Async0
ip unnumbered Ethernet0
encapsulation ppp
no ip mroute-cache
ip policy route-map cache
async mode interactive
peer default ip address pool Local-Pool0
no fair-queue
ppp authentication pap chap
group-range 1 120
hold-queue 4048 out
!
ip local pool DCI-POOL 217.215.14.101 217.215.14.189

ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0
no ip http server
!
access-list 15 permit
access-list 100 permit ip 152.205.7.101 0.0.0.127 any
access-list 100 permit ip any 152.205.7.101 0.0.0.127
access-list 111 permit tcp any any eq www

route-map cache permit 10
match ip address 111
!موضوعات مشابه: