یک سوییچ 3750-12s دارم که هر 12 تا پورتش فیبر هست و با sfp ماژول به سوییچهای طبقاتی متصله.
حالا این وسط یه 5510 ASA و یه روتر 2821 هم داریم، بهترین راه برای داخل مدار آوردن ایندو چیه؟یعنی ماژول Glc-t تهیه کنم روی 3750 قرار بدم و ایندو رو با Cat6 به 3750 متصل کنم یا راه دیگه ای هم هستموضوعات مشابه: