با سلام الان خیلی از کریر هاH 323 را ساپورت نمی کنند فقط SIPمیتونید منو راهنمایی کنید که تفاوت این دو پروتکل در چی هست و سیستم که باH323 کار میکند چطور میشود برای کار با SIP آماده کردموضوعات مشابه: