فرض کنیم 2 شبکه تلفنی داریم یکی متشکل از تنور با gatekeeper که پروتکل آن h323 است و دیگری یک سرور Elastix با تعداد زیادی ipphone که پروتکل sip داره آیا می توانیم کاری کنیم که تلفن های شبکه 1 بتونن با ipphone های شبکه دومی تماس برقرار کنن ؟
اگه امکان پذیر است میشه راهنمایی کنین ؟موضوعات مشابه: