نمی دونم چرا کسی جواب نمیدهمن یه کاراییی کردم خودماما نتونستم Async هاش رو فعال کنم16 تا Async داره که همش Down هستندچجوری UP کنمشون خدا میدونهالان هیچ کدوم از مودم هام رو حالت Wait نیستند و به هیچ عکس العملی نشون نمیدنکسی میدونه چجوری فعالشون کنم ؟؟؟موضوعات مشابه: