آيا مي شود در روترهاي سيسكو 828 يك ip را محدود به mac آدرس كارت شبكه نمود در صورت مثبت بودن جواب با چه دستوري
موضوعات مشابه: