نحوه تنظیم اوتلوک در Mdaemon چگونه است ؟
من outlook connector نصب کردم
آیا باید سمت کلاینت هم چیزی نصب بشه ؟
با تشکرموضوعات مشابه: