سلام
یه آی پی فن سیسکو دارم که پیغام new voicemail مدائم می دهد
به چه صورت می شود رفع شود
با تشکرموضوعات مشابه: