سلام..خسته نباشید!!!
سیستم ویپ ما داخلیش اوکی..از داخلی به موبایل و بیرون میشه تماس گرفت
ولی از موبایل به سیستم تلفنی به خط e1 به داخلی مورد نظر برقرار نمیشه!!!!
سیستم CUCM!!!
مرسیموضوعات مشابه: