سلام دوستان کسی با این برنامه آشناست ؟
در حد اینکه نصبش کرده باشه ؟؟