سلام یه رادیو sxt دارم که تو مد AP گذاشتم و یوزرا بهش وصل میشن حالا هر یکی دو روز کارت وایرلس رادیو هنگ میکنه
و تا رادیو خاموش روشن نشه یا کارت وایرلس Disable , Enable نکنم یوزرا نمیتونن وصل شن
رادیو عوض کردم ویکی جدید گذاشتم باز همین مشکل هست
اینم لاگ رادیو
موضوعات مشابه: