سلام

در پیاده سازی isms بعد از مشخص کردن محدوده یا دامنه کار، باید سیاست هایی از طرف شخص ممیز کننده تعیین بشود . دوستان اگه اطلاعاتی در این زمینه دارند من رو راهنمایی کنند. آیا یک قالب خاصی برای این منظور وجود دارد؟موضوعات مشابه: