الان باز چک کردم ترافیک پروتکل های وب با اکتیو ارتباط برقرار می کنه یعنی گروه های مجاز دسترسی دارن فقط به این پروتکلها
ولی ترافیک ICMP مثل پینگ فقط واسه All User جواب می ده با اینکه کلاینت TMg نصب شده
چرا ؟!