Bandwidth Splitter این قابلیت را به کاربران شبکه داده است تا میزان مصرف اینترنت و مقدار Quota باقیمانده خود را در هر لحظه به راحتی مشاهده نمایند. با باز کردن یک Browser و تایپ آدرس http://web.stats و یا آدرس http://192.0.2.4 میتوان مقدار مصرف و یا سهمیه باقیمانده را مشاهده نمود.

امکان مشاهده Web Statistics برای کاربرانی که بصورت Web Proxy نیستند زمانی عمل خواهد کرد که Web Proxy Filter در پروتوکل HTTP فعال شده باشد. ( بصورت پیش فرض فعال است ) آدرس Web.Stats تنها برای کاربران Web Proxy قابل استفاده است ولی آدرس 192.0.2.4 برای کلیه کاربران همواره قابل دسترس میباشد. اگر چنانچه به جای آدرس IP مایل هستید که کاربران از طریق یک نام دامنه وارد صفحه Web Statistics شوند ، میتوانید آن نام دلخواه را با آدرس 192.0.2.4 در DNS Server خود ایجاد نمایید. در این حالت باید نام دامنه Web Statistics را در تنظیمات مربوطه در قسمت Properties نرم افزار Bandwidth Splitter و در Tab مربوط به Misc تغییر دهید.
میتوان قابلیت نشان دادن میزان ترافیک مصرفی را برای هر Quota Rule خاص بطور دلخواه فعال یا غیرفعال نمود. همچنین میتوان Description Text دلخواهی برای صفحه Web Statistics ایجاد نمود. جهت Customize کردن صفحه Web Statistics نیز میتوان فایل Web.stats.htm را که در مسیر نصب نرم افزار Bandwidth Splitter قرار دارد بطور دلخواه تغییر داد. فایل باید با فرمت UTF-8 ذخیره شود و پس از آن نیز سرویس Bandwidth Splitter باید یکبار Restart شده تا تغییرات اعمال گردد.

منبع : netssaموضوعات مشابه: