ما یک سرور برای اتوماسیون اداری و یک آیزا سرور در شبکه داریم که ip valid روی آیزا ست شده و رول Publish دارد. حال رنج IP شبکه داخلي و در نتيجه ip سرور اتوماسیون و آيزا عوض شد و من دقیقا در آیزا رنج شبکه داخلي و در رول Publish و بک رول دیگر آدرس IP جدید سیستم اتوماسیون را وارد کردم و خلاصه جایی در آیزا نمانده که IP جدید اتوماسیون را وارد نکرده باشم و الان هم مشکلی نداریم و از شبکه خودمان به اتوماسيون و اینترنت دسترسی داریم ولي وقتی IP valid مان را در IE می زنیم برخلاف قبلا اتوماسیون را نمیاره و خطاي زير را ميده لطفا هرچه سریعتر کمک کنید:
  • Error Code: 500 Internal Server Error. The parameter is incorrect. (87)
موضوعات مشابه: