یا سلام

win server2008R2 Core به عنوان domain controller اصلی باز است و در R2full ,vmware یک دامین جدید در forest راه اندازی شد

ولی هنگام حذف domain در dcpromo هنگام replicate , این ارور نمایش داده میشود : " active directory domain services could not transfer the remaining data in directory partition"

در حالیکه همدیگر را ping میکنند...

ممنون میشم راهنمایی کنید
موضوعات مشابه: