سلام
نرم فازاری نصب کردم برای تست میخواهم ببینم به چه پورتی از سرور بیرون ا ایران من رو وصل میکنه
با دستور netstat -n میزنم. اما ظاهرا وصل میشه به 127.0.0.1:895 سیستم خودم بعد خارج میشه

حالا ای پی که بهش وصل شده رو دارم اما چه پورتی وصل شه رو چطور باید پیدا کنم؟موضوعات مشابه: