من میخوام دیتا بیس surfcop جابه جا کنم ولی هنگامی که جابه جایی ارور یوزر و پسورد میده این رو باید کجا وارد کنم
در general ,hvn ;vnl kan

الان از خودش وارد شدم و دیتا center رو تغییر دادم کلا ترکیدموضوعات مشابه: