دوستان این گزینه gpotool.exeتوی ویندوز سرور 2008هم هست یا فقط توی 2003 بوده من نتونستم توی 2008 پیداش کنم