سلام
بنده میخوام یک سرور سیتریکس را اندازی کنم به چه سخت افزاری نیاز دارم و چه نرم افزاری ؟
در واقع دنبال یک کتاب مرجع خوب میگردم .موضوعات مشابه: