هنگام ساخت gpoدر win 2008r2 اینو میگه access is denied لطفا راهنمایی کنید domain تازه راه اندازی کردم هیچ ارور اضافی هم نیست نه مشکلی نه مسله ایموضوعات مشابه: