با سلام

نحوه پاک کردن Windows XP Games از طریق دامین در Windows Server 2003 چگونه است ؟موضوعات مشابه: